Staedion maakt een eigen thuis bereikbaar mét onze bewoners. Dat is onze missie tot 2020. Het thuisgevoel van onze bewoners staat centraal in ons denken en doen. Staedion is er voor iedereen met een laag inkomen, ongeacht de levensfase of samenstelling van het huishouden. Dit typeert Staedion en past bij de verantwoordelijkheid die we hebben als grootste sociale huis­vester van Den Haag.

In 2019 is de kwaliteit van onze woningen de belangrijkste voorwaarde voor het thuisgevoel van onze bewoners. Dit heeft onze hoogste prioriteit. Over heel 2019 voelde 90% van onze bewoners zich thuis, in 2018 was dit 87%. Het rapportcijfer dat bewoners aan hun thuisgevoel geven is gemiddeld een 7,9.

Naast andere prestatievelden zoals betaalbaarheid, aandacht voor duurzaamheid, een fijne woonomgeving en wonen en zorg, is er veel tijd en energie gegaan naar ons verbeterprogramma Samen Vooruit. Processen zijn geanalyseerd, waar mogelijk geoptimaliseerd, er zijn keuzes gemaakt én concrete resultaten behaald. Eind 2019 zien we dat de procesoptimalisaties langzaam maar zeker in de lijnorganisatie landen. Staedion heeft echt een slag gemaakt en concreet invulling gegeven aan de kernwaarde ‘continu verbeteren’.