Staedion zette zich in 2020 onverminderd in voor beschikbare en betaalbare huurwoningen in Den Haag en omstreken. In alle gemeenten in regio Haaglanden zijn tekorten aan sociale huurwoningen. Het is onze verantwoordelijkheid, als grootste sociale huisvester van Den Haag, om bij te dragen aan het verkleinen van deze tekorten. Daarnaast was 2020 het eerste jaar van de coronacrisis. Een jaar waarin onze bewoners nog meer centraal kwamen te staan in ons denken en doen.

 Het centraal stellen van bewoners is juist nu extra belangrijk. Een deel van onze huurders had minder inkomen als gevolg van de coronacrisis. Door onze maatwerkaanpak liep de totale huurachterstand echter niet op. Een ander gevolg van corona was de toename van het aantal klachten van buren- en geluidsoverlast in 2020. We namen alle overlastklachten in behandeling en spanden ons in om te zorgen voor een goede oplossing. Zowel onze medewerkers als onze ICT-systemen bleken goed in staat over te schakelen naar (zoveel mogelijk) digitaal werken.

We investeerden in 2020 wederom in de duurzaamheid en woonkwaliteit van onze woningen. Dit deden we met complexgewijze renovaties waarbij we naast de woonkwaliteit ook het energielabel verbeterden en algemene ruimten, portieken en buitenruimten opknapten. Daarnaast verbeterden we individuele woningen met onder andere het aanbrengen van HR++ glas, het plaatsen van zonnepanelen, en het vervangen van keukens en sanitair.

Onze woningvoorraad groeide in 2020 door de overname van woningen van Vestia in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, door het ontwikkelen van nieuwbouw en door transformatie van bedrijfsruimten. Verder besteedden we in 2020 aandacht aan de leefbaarheid in wijken en aan wonen met zorg.

In 2020 werkten we aan een nieuwe ondernemingsstrategie die in 2021 wordt vastgesteld. De komende jaren zetten we in op wijkvernieuwing, leefbaarheid en groei van de voorraad, samen met onze partners en bewoners.