De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Staedion en houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Staedion. In 2020 ziet de RvC de opgave voor Staedion nog steeds toenemen. Er is een onverminderd grote vraag naar betaalbare en kwalitatief goede woningen in de regio Den Haag.

De RvC is in 2020 intensief betrokken geweest bij de overname van het bezit van Vestia in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft deze overname vanuit de volkshuisvestelijke belangen van harte ondersteund. Daarnaast heeft de RvC bijzondere aandacht gevraagd voor het verzachten van de gevolgen van de coronacrisis voor onze huurders.  De voortgang van het veranderprogramma Samen Vooruit werd regelmatig door de RvC besproken, voor het verbeteren van de organisatie en interne processen van Staedion. Ook sprak de RvC in 2020 regelmatig over de nieuwe ondernemingsstrategie voor de komende jaren. De RvC hield daarbij de balans in het oog tussen (basis) kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.