De Raad van Commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Staedion en houdt toezicht op het functioneren van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Staedion. In 2019 ziet de RvC de opgave voor Staedion nog steeds toenemen. Er wordt een beroep gedaan om meer woningen te bouwen en er is een grote vraag naar betaalbare, kwalitatief goede woningen die ook nog duurzaam zijn. De RvC neemt zijn rol zeer serieus en heeft regelmatig overlegd met het Bestuur en haar uitgedaagd bij het formuleren van het investerings-, huur- en duurzaamheidsbeleid.

Daarnaast heeft de RvC ook intensief aandacht gehad en een actieve bijdrage geleverd in gesprekken over de aanpak en inhoud van het veranderprogramma Samen Vooruit, voor het verbeteren van de organisatie en de interne processen van Staedion. Verder is de RvC intensief betrokken geweest bij een mogelijke overname van een deel van het bezit van Vestia. Met het Bestuur voelt de RvC de verantwoordelijkheid om dit deel van het bezit te behouden voor de sociale huursector. Dit mag alleen niet ten koste gaan van de bestaande plannen in het huidige werkgebied van Staedion.