Wij zijn ons ervan bewust dat we in het publieke domein werken. Onze doelstelling is een open, integere, transparante en verantwoorde bedrijfsvoering.

Onder professioneel toezicht van de Raad van Commissarissen en met advisering van de Ondernemingsraad en de Huurdersvereniging Staedion, richten we ons op het verminderen van afbreukrisico’s, het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en het zorgen voor meer transparantie binnen de organisatie. Staedion waarborgt good governance en toezicht met diverse statuten, codes en control frameworks. Hiermee geven we concreet en praktisch invulling aan de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties, die bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen geeft voor goed bestuur en toezicht.