Wij zijn ons ervan bewust dat we in het publieke domein werken vanuit een maatschappelijke doelstelling. Daarbij hoort een open, integere, transparante en verantwoorde bedrijfsvoering.

Onder professioneel toezicht van de Raad van Commissarissen en met advisering van de Ondernemingsraad en de Huurdersvereniging Staedion, richten we ons op het verminderen en beheersen van risico’s, het behalen van de onze doelstellingen en het zorgen voor meer transparantie binnen de organisatie. Staedion waarborgt good governance en toezicht met diverse statuten, codes en control frameworks. We hebben een governancecyclus opgesteld die we jaarlijks actualiseren. Hiermee geven we concrete invulling aan de bepalingen van de Governancecode Woningcorporaties, die bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen geeft voor goed bestuur en toezicht.