Onze doelstelling is: we maken een eigen thuis bereikbaar mét onze bewoners. Om nog meer betrokken te zijn bij onze bewoners hebben we interne klantbeloften geformuleerd. En hebben medewerkers samen met hun leidinggevenden acties benoemd om onze organisatie en de dienstverlening te verbeteren.

In 2019 werkten we hard aan ons interne verbeterprogramma Samen Vooruit. Uitgangspunten hierbij zijn: de klantreis is het fundament van alles wat we doen, we zetten slimme technologie in waar dat bijdraagt aan de klantbeleving en we verbeteren onszelf continu. We willen dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om het voor de bewoner steeds beter te doen.