Onze doelstelling is: we maken een eigen thuis bereikbaar mét onze bewoners. Wij willen dat al onze bewoners zich thuis voelen. Om dat te bereiken werkten we ook in 2020 met ons interne verbeterprogramma Samen Vooruit.

 Het programma Samen Vooruit helpt ons om ons werk steeds beter te doen, om te denken in oplossingen en om betrokken te zijn bij elkaar en bij onze bewoners. We willen een lerende organisatie zijn die zich blijft ontwikkelen. Zodat we wendbaar blijven in een snel veranderende wereld. Daarom kreeg ook robotisering, automatisering, digitalisering en het opzoeken van nieuwe in- en externe samenwerkingsvormen ruimte in 2020.

 In 2020 hadden we te maken met de impact van het coronavirus. Met verschillende regelingen en faciliteiten ondersteunden we het thuiswerken. In de loop van 2020 nam het aantal medewerkers toe, mede door de overstap van een aantal medewerkers van Vestia naar Staedion. Staedion werd in 2020 voor het 2e jaar gecertificeerd als Great Place to Work (GPtW). Verder ontwikkelden we in 2020 een nieuwe HR-visie en -strategie die in 2021 wordt vastgesteld.