Goed contact met onze bewoners en inspraak vinden we belangrijk. Daarom hebben we verschillende vormen van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer. Bewoners doen, denken en beslissen mee binnen het bezit van Staedion. Eind 2019 zijn in totaal 563 vrijwilligers actief. Verder werken we nauw samen met de Huurdersvereniging Staedion, de gemeente Den Haag en de regio.

Voor het leveren van meer maatwerk voor onze bewoners is een nieuwe visie gemaakt voor participatie waarin we het meedoen, meedenken en beslissen voor onze bewoners faciliteren. Met allereerst het doel om binnen Staedion meer bewustwording te creëren voor de bewonersinvloed op onze werkzaamheden. We vinden het belangrijk dat de bewonersparticipatie voelbaar is bij alle collega’s van Staedion.

De Aedes Benchmark maakt het voor corporaties mogelijk om jaarlijks de individuele resultaten onderling te vergelijken en van elkaar te leren voor huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud en verbetering en duurzaamheid. De scores van Staedion zijn: huurdersoordeel een B, bedrijfslasten een B, duurzaamheid een A, onderhoud en verbetering een B. In het jaarverslag staat een toelichting op dit resultaat.