Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met de langetermijndoelstellingen in ons ondernemingsplan 2016 – 2020. Het maakt deel uit van de besluitvorming en is geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen.

 In ons jaarverslag hebben we een overzicht opgenomen van toprisico’s en de maatregelen die we nemen om deze te beheersen. Voorbeelden van toprisico’s zijn het risico op toenemende overlast in wijken en buurt, fiscale risico’s en risico’s van oplopende huurachterstanden. Bijzonder voor 2020 waren de risico’s van de gevolgen van de coronacrisis. Hiervoor hebben we gedurende het jaar continue aandacht gehad.

De doelen van Staedion voor risicomanagement zijn:

  • voldoen aan wet- en regelgeving (compliance);
  • efficiënt, effectief en rechtmatig behalen van doelstellingen;
  • verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • vergroten van ons risicobewustzijn;
  • leren van gemaakte fouten in het verleden;
  • een gezonde financiële positie van de organisatie waarborgen.