Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met onze langetermijndoelstellingen van het ondernemingsplan 2016 – 2020. Het maakt deel uit van de besluitvorming en is geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen.

In ons jaarverslag hebben we een overzicht opgenomen van onze toprisico’s 2019 en de  maatregelen die we nemen om ze te beheersen. De doelen van Staedion voor risicomanagement zijn:

  • voldoen aan wet- en regelgeving (compliance);
  • efficiënt, effectief en rechtmatig behalen van doelstellingen;
  • verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening (richting interne en externe klanten);
  • vergroten van het risicobewustzijn;
  • leren van gemaakte fouten in het verleden;
  • blijven beschikken over voldoende solvabiliteit (beleidswaarde).