In de jaarrekening van Staedion vindt u het financiële gedeelte met de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële prestaties van het afgelopen boekjaar.

Financieel is Staedion gezond. Het resultaat voor belastingen exclusief waardeveranderingen bedraagt € 60,3 miljoen (2018: € 54 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 52,8 miljoen (2018: € 56,5 miljoen). De waarde van de vastgoedportefeuille steeg op papier met € 293 miljoen, wat onze vermogenspositie ook dit jaar weer sterker maakt. Uiteraard is dit een ongerealiseerde waardestijging en geen kasstroom.