In de jaarrekening van Staedion vindt u het financiële gedeelte met de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële prestaties van het afgelopen boekjaar.

 Financieel is Staedion gezond. Het resultaat voor belastingen exclusief waardeveranderingen bedroeg € 49,1 miljoen (2019: € 60,3 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 32,9 miljoen (2019: € 52,8 miljoen). De waarde van de vastgoedportefeuille steeg op papier met € 497 miljoen, wat onze vermogenspositie ook dit jaar weer sterker maakt. Uiteraard is dit een ongerealiseerde waardestijging (het geld zit in de stenen) en geen kasstroom.