Staedion maakt een eigen thuis bereikbaar. Samen met bewoners en externe partijen. We zijn er voor iedereen met een laag inkomen, ongeacht levensfase of huishoudsamenstelling. Deze variatie typeert Staedion en past bij de verantwoordelijkheid als grootste sociale huisvester van Den Haag.

In 2018 heeft de kwaliteit van onze woningen prioriteit gekregen. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor het thuisgevoel van onze bewoners. Andere elementen hierbij zijn betaalbaarheid, aandacht voor duurzaamheid, een aangename buurt en samenwerking met instellingen voor begeleiding en zorg. In 2017 gaf 82% van onze bewoners aan zich thuis te voelen. In 2018 is dat 87%. Staedion scoort gemiddeld een 7,7 voor de telefonische dienstverlening en het aantal klachten daalde met 35%. Daar zijn we trots op.