We zijn ons bewust van het feit dat we in het publieke domein werken. Onze doelstelling is een open, integere, transparante en verantwoorde bedrijfsvoering.

Onder professioneel toezicht van de Raad van Commissarissen en met advisering van de Ondernemingsraad en de Huurdersvereniging Staedion, richten we ons op het reduceren van afbreukrisico’s en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Staedion waarborgt good governance en toezicht met behulp van diverse statuten, codes en control frameworks. Hierbij baseren we ons ook op de Governacecode Woningcorporaties die bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen geeft voor goed bestuur en toezicht.