Goed contact met onze bewoners en inspraak vinden we belangrijk. Daarom kennen we verschillende vormen van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer. Bewoners doen, denken en beslissen mee binnen het bezit van Staedion. Eind 2018 zijn in totaal 566 vrijwilligers actief. Verder werken we nauw samen met de Huurdersvereniging Staedion, de gemeente Den Haag en de regio.

De Aedes Benchmark maakt het voor corporaties mogelijk om jaarlijks individuele resultaten (huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud en verbetering en duurzaamheid) onderling te vergelijken en van elkaar te leren. Staedion scoort voor prestatieveld ‘Onderhoud en verbetering’ een C. Deze score willen we verbeteren. We blijven inzetten op een goede basiskwaliteit van onze woningen. Op de andere onderdelen scoort Staedion boven het landelijk gemiddelde en hoog: huurdersoordeel (B), bedrijfslasten (A) en duurzaamheid (A).