Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met onze langetermijndoelstellingen (ondernemingsplan 2016-2020). Het maakt een vast onderdeel uit van de besluitvorming en is geïntegreerd in onze processen.

In ons jaarverslag hebben we een overzicht opgenomen van onze toprisico’s 2018 en de maatregelen die we treffen om deze risico’s te managen. Hierbij heeft Staedion de volgende doelen:

• Voldoen aan wet- en regelgeving (compliance)

• Efficiënt, effectief en rechtmatig behalen van doelstellingen

• Verbeteren kwaliteit dienstverlening (richting interne en externe klanten)

• Vergroten van het risicobewustzijn

• Leren van gemaakte fouten uit het verleden

• Blijvend beschikken over voldoende solvabiliteit (bedrijfswaarde)