In de jaarrekening van Staedion vindt u het financiële gedeelte met de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële prestaties van het afgelopen boekjaar.

Sinds 1 juli 2015 valt zowel het financiële toezicht als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit onder de verantwoordelijkheid van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). De Aw geeft onafhankelijk van het rijksbeleid en de standpunten van de sector een oordeel over het functioneren van alle woningcorporaties. Daarbij toetst de Aw ieder jaar of de woningcorporaties voldoen aan de regels rond staatsteun, leningen, verkopen van woningen en leefbaarheid. Hiervoor gebruikt zij de gegevens van de jaarrekening en het jaarverslag.