In dit gedeelte van het jaarverslag vindt u de volgende informatie:

• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

• Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming