jaarverslag 2019
ga naar staedion.nl
Kerncijfer2018-Huur naartoe
Kerncijfer2018-Financieel ultimo 2018
Kerncijfer2018-Kwaliteit woningen
Kerncijfer2018-Financiele ratios
Kerncijfer2018-Huurverhoging
Kerncijfer2018-Zonnepanelen
Kerncijfer2018-Aedes benchmark
Kerncijfer2018-Huurachterstanden
Kerncijfer2018-Organisatie
Kerncijfer2018-Leefbaarheid
Kerncijfer2018-Tevreden bewoners
Kerncijfer2018-Duurzame woningen
Kerncijfer2018-Voldoende woningen beschikbaar
Kerncijfer2018-Betaalbare woningen

Kerncijfers

Staedion maakt een eigen thuis bereikbaar. Samen met bewoners en externe partijen. We zijn er voor iedereen met een laag inkomen, ongeacht levensfase of huishoudsamenstelling. Deze variatie typeert Staedion en past bij de verantwoordelijkheid als grootste sociale huisvester van Den Haag.

In 2018 hebben we het ondernemingsplan 2016-2020 tegen het licht gehouden. Daarbij krijgt de kwaliteit van onze woningen prioriteit. Dit is de belangrijkste voorwaarde voor het thuisgevoel van onze bewoners. Andere elementen hierbij zijn betaalbaarheid, aandacht voor duurzaamheid, een aangename buurt en samenwerking met instellingen voor begeleiding en zorg. In 2017 gaf 82% van onze bewoners aan zich thuis te voelen. In 2018 is dat 87%. Daar zijn we trots op.