Goed contact met onze bewoners en inspraak vinden we belangrijk. Daarom kennen we verschillende vormen van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer. Bewoners doen, denken en beslissen mee binnen het bezit van Staedion. Eind 2018 zijn in totaal 566 vrijwilligers actief. Verder werken we nauw samen met de Huurdersvereniging Staedion, de gemeente Den Haag en de regio.

De Aedes Benchmark maakt het voor corporaties mogelijk om jaarlijks individuele resultaten (huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud en verbetering en duurzaamheid) onderling te vergelijken en van elkaar te leren. Staedion
scoort als volgt: huurdersoordeel (B), bedrijfslasten (A), duurzaamheid (A), onderhoud en verbetering (C). In het jaarverslag staat een toelichting op dit resultaat.