De technische staat van onze woningen is belangrijk voor het thuisgevoel van onze bewoners. Daarom onderhouden we onze woningen, zowel aan de buitenkant (planmatig onderhoud) als achter de voordeur (servicebeurten en reparatieverzoeken). Ons doel is dat al onze woningen voldoen aan de basiskwaliteit. In 2019 zijn er 1.721 zelfstandige woningen op basiskwaliteit gebracht.

Eind 2019 profiteren ruim 1.200 extra huishoudens van zonne-energie door het plaatsen van zonnepanelen, wat het individuele verbruik van onze bewoners ten goede komt. Daarnaast hebben we de toegekende prijzen (zonnepanelen en ledverlichting) gerealiseerd bij de winnaars van onze duurzaamheidsprijsvraag. Ook voerden we veel groenprojecten uit, zoals het plaatsen van regentonnen en het verbeteren van moestuinen.