De technische staat van onze woningen is belangrijk voor het thuisgevoel van onze bewoners. Daarom onderhouden we onze woningen, zowel aan de buitenkant (planmatig onderhoud) als achter de voordeur (servicebeurten en reparatieverzoeken). Verder vinden we dat al onze woningen aan onze interne kwaliteitsnorm moeten voldoen: dat is onze basiskwaliteit.

Staedion heeft voor vocht en schimmel een specifieke aanpak ontwikkeld en wil samen met bewoners het energieverbruik verduurzamen en de energielasten verlagen. In 2018 plaatsten we 3.210 zonnepanelen op onze woningen. Deze zonnepanelen kwamen ten goede aan het individueel verbruik van de bewoners van de betreffende woningen. Voor het eerst organiseerden we een duurzaamheidsprijsvraag voor onze bewoners.