We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen. Onze focus ligt op de doelgroep voor de sociale huur met prioriteit bij de doelgroep voor huurtoeslag.

We zorgen ervoor dat nieuwe bewoners een huurprijs betalen die past bij hun inkomen en we willen voorkomen dat wachttijden in de regio Haaglanden (nog) verder oplopen. Helaas liep de wachttijd in 2020 toch, wederom, flink op. We namen in 2020 1.100 woningen over van Vestia in de gemeente Pijnacker – Nootdorp en we verkochten en sloopten een beperkt aantal woningen. Eind 2020 bestond onze totale woningvoorraad uit 35.457 woningen en 1.419 onzelfstandige wooneenheden.

In 2020 zijn 2.025 (2019: 2.183) nieuwe huurcontracten voor woningen gesloten. Het aantal verhuringen was lager ten opzichte van het voorgaande jaar omdat een aantal vrijgekomen woningen in sloopgebieden liggen en niet meer regulier worden verhuurd. De coronacrisis heeft nauwelijks invloed gehad op het aantal verhuringen. We konden snel overschakelen naar een aangepast verhuurproces, zonder fysiek klantcontact. We voldeden aan de regels van het Rijk en aan de afspraken die in de regio Haaglanden zijn gemaakt voor de verhuur van vrijgekomen woningen.

De coronacrisis had impact op het inkomen van een deel van onze huurders. Ook huurders van ons bedrijfsonroerendgoed werden financieel geraakt door de beide lockdowns. We hebben daarom extra ingezet op het maken van individuele, duurzame betaalafspraken. Hierdoor steeg de totale huurachterstand niet en bereikten we zelfs een grote daling van het aantal huisuitzettingen.