We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen op de woningmarkt. Onze focus ligt op de doelgroep voor de sociale huur met prioriteit bij de doelgroep voor huurtoeslag.

We zorgen ervoor dat nieuwe bewoners een huurprijs betalen die past bij hun inkomen en we willen voorkomen dat wachttijden (nog) verder oplopen. We zetten in op duurzame betaalafspraken, waardoor de huurder ook bij betalingsachterstanden in de woning kan blijven wonen.

De woningvoorraad van Staedion groeide licht met 64 woningen. Eind 2019 bestond onze kernvoorraad in Den Haag uit 31.995 woningen. De afspraak met de gemeente was minimaal 31.756 woningen. Daarnaast voldeden we aan de regels van het Rijk en aan de afspraken die in de regio Haaglanden zijn gemaakt voor de verhuur van vrijgekomen woningen. In 2019 zijn 2.183 (2018: 2.236) nieuwe huurcontracten voor woningen gesloten.