In 2018 ontwikkelden we een nieuwe portefeuillestrategie. Kernpunten zijn: focus op bestaande voorraad, inspelen op schaarste en wijkaanpak en het waarmaken van onze duurzaamheidsambitie. We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen op de woningmarkt. Onze focus ligt op de doelgroep voor de sociale huur met prioriteit bij de doelgroep voor de huurtoeslag.

We zorgen ervoor dat nieuwe bewoners een huurprijs betalen die past bij hun inkomen en we willen voorkomen dat wachttijden (nog) verder oplopen. We zetten in op duurzame betaalafspraken, waardoor de huurder ook bij betalingsachterstanden in de woning kan blijven wonen.
Volgens onze prestatieafspraken met de gemeente bieden we in de periode 2015-2020 ten minste 31.580 sociale huurwoningen. Eind 2018 bestond onze kernvoorraad in Den Haag uit 31.864 woningen.