Staedion werkt samen met bewoners aan leefbaarheid van wijken en buurten. Belangrijk voor de leefbaarheid is het beperken van overlast voor een veilige, nette en gezellige woonomgeving.

Samen met de gemeente en andere partijen, werkt Staedion aan de gebiedsontwikkeling van een van de belangrijkste eenzijdige wijken in Den Haag, Den Haag Zuidwest. We willen meer diversiteit qua woningtype, prijssegment en doelgroep in de wijk brengen. Met als gevolg een sterkere sociale samenhang en betere leefbaarheid. Daarnaast voerden we in 2020 wederom verschillende leefbaarheidsprojecten uit, zoals het beschikbaar stellen van buurtkamers en het opknappen van entrees en binnentuinen.

We ontvingen in 2020 dubbel zoveel meldingen van overlast in de wijken als het voorgaande jaar. Iedereen is als gevolg van de coronamaatregelen veel meer thuis, waardoor het niet vreemd is dat bewoners meer last van elkaar hebben.

We verhuren woningen aan verschillende zorginstellingen die worden ingezet voor mensen met een zorgvraag. Ook leveren we elk jaar een bijdrage aan de huisvesting van mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. We brachten in 2020 verschillende voorzieningen aan in woningcomplexen voor senioren. Daarnaast werkten we aan de eerste concrete toepassing van ons concept ‘Wonen met een Plus‘, in Loosduinse Hof.