Staedion werkt samen met bewoners aan leefbaarheid van wijken en buurten. De algemene tevredenheid met de woonomgeving is licht gestegen. Belangrijk voor de leefbaarheid is het beperken van overlast, een veilige, nette en gezellige woonomgeving.

Verder buigt Staedion zich over de groeiende opgave voor het huisvesten van kwetsbare groepen in reguliere woningen. We deden in 2018 onderzoek naar de personen met verward gedrag. Het vroegtijdig signaleren van huishoudens met een hulp- en/of zorgvraag is een belangrijk deel van de oplossing om woonoverlast te beperken. We vinden het belangrijk om senioren en kwetsbare groepen de juiste woonomgeving met zorg te kunnen bieden. Om dit te realiseren werken we samen met zorgpartners.