Voor het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie heeft Staedion financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat onze organisatie een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar continuïteit behoudt. De uitgangspunten van het financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in het financieel reglement, dat is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Het reglement heeft ook betrekking op verbonden ondernemingen, zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van deze ondernemingen. We proberen de verbindingenstructuur zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Hierdoor verwachten we dat het aantal verbindingen in de komende jaren verder afneemt.