Voor het waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie hebben we financiële randvoorwaarden opgesteld. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat Staedion een gezonde liquiditeits- en vermogenspositie heeft en haar financiële continuïteit behoudt. De uitgangspunten van het financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in het financieel reglement, dat is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het reglement heeft mede betrekking op verbonden ondernemingen zoals dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkingsvennootschappen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van deze ondernemingen. Het beleid van Staedion is erop gericht de verbindingenstructuur waar mogelijk te vereenvoudigen. We verwachten dat het aantal verbindingen hierdoor de komende jaren afneemt.