Het jaarverslag van Staedion bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag. In het volkshuisvestingsverslag blikken we niet alleen terug op de prestaties en resultaten van 2020, maar delen we ook verhalen van onze bewoners. Elk inhoudelijk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een bewonersverhaal uit 2020. Deze verschenen eerder op onze website staedion.nl.

Den Haag, 19 mei 2021

W.M.K. Krzeszewski

C.P. Martinot